Privacy bepalingen

van VerkleedjeGek
Bestel je bij VerkleedjeGek.nl je verkleedkleding. Wij geven je onze maximale service en doen er alles aan om je een tevreden klant van VerkleedjeGek.nl te maken. Is er iets onduidelijk of kan je het antwoord op je vraag niet vinden op onze site? Treuzel niet en mail je vraag en/of opmerking, wij reageren binnen 24uur. Bellen mag natuurlijk ook, wij zijn tot 9uur ‘s avonds bereikbaar!
Verkleedjegek.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Verkleedjegek.nl met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door Verkleedjegek.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je aan Verkleedjegek.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

1. Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt 2. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 3. Op deze site gebruiken we cookies om je voorkeuren te registreren. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van een bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. 4. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 5. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen via e-mail of je kan je hiervoor afmelden bij ”mijn account”.
Over communicatie per brief
Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Neem contact op met VerkleedjeGek:

We reageren binnen 24uur

1 + 5 =